Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni  v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZvPot).

1. INFORMACIJE O NAS

Naslov: Mojca Golob s.p., Ljubljanska cesta 9b, 1240 Kamnik

Matična številka:7165145000

Davčna številka:41304845

Lastnik, skrbnik, upravljavec spletnega mesta in domene  www.peglam.si  je Mojca Golob s.p., Ljubljanska cesta 9b, 1240 Kamnik

Uporabnik spletnega mesta je vsaka oseba, ki obišče katerokoli spletno stran na spletnem mestu www.peglam.si

Ti splošni pogoji uporabe se nanašajo na vse uporabnike in vse oblike uporabe spletne strani www.peglam.si

2. CENE

Vse cene objavljene v cenikih  so informativne. Cene v predračunih so fiksne, lahko pa odstopajo od cene v ceniku ali ob dejanskem  odstopanju dela. Prosimo, da ceno pred nakupom obvezno preverite po telefonu, preko spletnega povpraševanja ali e-maila.

2.1. Veljajo cene, ki jih kupec pred sklenitvijo posla dobi v predračunu. Morebitna odstopanja od cenika so možna s sklenitvijo “POGODBE O REDNEM POSLOVNEM SODELOVANJU”, kjer so pogoji natančno določeni.

2.2. Vse cene, kjer valuta ni izrecno navedena so v evrih (€). Vsi predračuni, računi in ostali dokumenti so sestavljeni z veljavno zakonodajo na ozemlju Republike Slovenije. Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe cenika brez vnaprejšnje objave.

2.3. Ob zamudi pri plačilu oz. neporavnavi obveznosti obračunavamo zakonske zamudne obresti katere postanejo del cene po pretečeni valuti.

2.4. DDV ni obračunan na podlagi Zakona o davku na dodano vrednost (nismo zavezanci za DDV).

3. NAROČILA

Postopek naročanja, ki pelje do sklenitve posla ali pogodbe:

3.1. Naročila  za pripravo ponudb sprejemamo po telefonu, preko spletnega obrazca in na elektronski poštni naslov info@peglam.si

3.2. Naročila potrdimo s ponudbo ali z odgovorom preko elektronske pošte, izrecno tudi preko telefonskega kontakta. Kupec mora ponudbo potrditi z elektronsko pošto ali po telefonu.

3.3. Po preteku veljavnosti ponudbe se lahko na vašo željo veljavnost podaljša, vendar se vnesejo nastale spremembe.

4. NAČIN DOBAVE

4.1. Za katerokoli dobavo storitev je potrebno predhodno naročilo, plačilo pa se izvrši gotovinsko, ali preko TRR računa SI56  0231 1160 8928 097 edino, če ni s “POGODBO O REDNEM POSLOVNEM SODELOVANJU” drugače določeno.

4.2. Za zamudo pri dobavi storitev zaradi višjih sil ne odgovarjamo.

4.3. Storitev se izvaja na račun in riziko kupca, vse predmete ki bi jih pri delu lahko poškodovali mora kupec na svoje stroške odmakniti od predmeta čiščenja.

5. NAČIN PLAČILA

100% plačilo z gotovino ob dobavi storitev in/ali plačilo v roku 7-14 dni, razen, če ni s pogodbo drugače določeno.

6.RAČUNI

6.1. Cena storitve na računu velja po ceni, ki je določena v ponudbi ali dogovoru.

6.2. Račun prejme kupec v roku 7 delovnih dni.

Vse dokumente, predračune, pogodbe, račune v enem izvodu pošljemo kupcu v elektronski obliki ali na papirju, en izvod na papirju in v računalniški obliki pa se hrani na sedežu podjetja Mojca Golob s.p.

Vsi dokumenti, predračuni, pogodbe, računi so napisani v slovenskem jeziku.

7. PRAVICA DO ODSTOPA OD NAKUPA

Kupec ima pravico da odstopi od ponudbe, po opravljeni storitvi pa odstop ni mogoč.

8. VARSTVO PODATKOV

Podatki, ki jih kupec posreduje podjetju  Mojca Golob s.p., se bodo uporabljali izključno za interno uporabo, in ne bodo posredovani tretji osebe ali drugemu podjetju.

Posredovane osebne podatke bomo skrbno varovali ter ravnali z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Podatki ne bodo nikoli uporabljeni v namene, ki niso v skladu z zakonom, ali v namene, ki bi kupcu lahko kakorkoli škodovali.

Vsebina izjave o varstvu osebnih podatkov se lahko kadarkoli spremeni brez vnaprejšnje najave in strinjanja.

8.1 Piškotki

Naša spletna stran uporablja piškotke namenje pravilnemu prikazu spletne strani in kodo za sledenje Google Analitics, s katero sledimo uporabnikom po spletni strani, s tem pa lahko uporabniku zagotovimo učinkovitejšo in predvsem boljšo rabo spletne strani.

9. ODGOVORNOST

Lastnik uporabnikom ne jamči, da bo uporaba storitev spletne strani www.peglam.si popolnoma varna, neprekinjena, vedno na razpolago, niti, da bo opravičila njihova pričakovanja do spletnega portala.

Prepovedan je vsak poskus namestitve zlonamerne programske opreme (virusi, črvi, trojanski konji, itd.) in vsiljene pošte, ki bi lahko onemogočala delovanje spletne strani in škodovala drugim uporabnikom. Lastnik ne prevzame odgovornosti za prenos morebitne zlonamerne programske opreme in s tem povezane kakršne koli škode. Prav tako lastnik ne prevzame odgovornosti za škodo, ki bi izvirala iz morebitnih tehničnih težav, prekinitve delovanja storitve ali drugih motenj (izpad električne energije, mehanične okvare, itd.)

10. OSTALO

10.1. Vsak poslovni partner oz kupec na zahtevo prejme kopijo “SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA” v pisni obliki, sicer pa so pogoji objavljeni na spletni strani www.peglam.si oz. http://www.peglam.si/pogoji-uporabe/. Poslovni partner vedno lahko zahteva novo kopijo. Izgovora, da ne pozna “SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA”, ne upoštevamo.

10.2. Nesoglasja ali spore, ki bi nastali s tolmačenjem ali izvajanjem “SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA”, bosta partnerja reševala sporazumno. V primeru, da sporazuma ni možno doseči, je pristojno sodišče najbližje sedežu podjetja Mojca Golob s.p.

10.3. “SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA”  veljajo  za nedoločen čas in ob objavi na spletni strani www.peglam.si

10.4. Vsakokratne spremembe, dopolnila, dodatki itd. “SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA” so objavljeni na Internetu, na www.peglam.si